گارانتی محصولات گروه شرکت های بازرگانی ایران

گروه شرکت های بازرگانی ایران(ایرانکو) نماینده رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات زیر را به عهده دارد. لطفا به موارد ذکر شده در شرایط ضمانت هر گروه محصول توجه بفرمائید. مدت گارانتی محصولات در جدول زیر خلاصه شده است:محصولات صوتی و تصویری سونی

 گارانتی تلویزیونهای براویای سونی

گارانتی سایر محصولات صوتی و تصویری سونی


شرایط گارانتی محصولات صوتی و تصویری سونی


تلویزیونهای هایر و تی سی ال


گارانتی تلویزیونهای هایر

گارانتی تلویزیونهای تی سی ال

شرایط گارانتی تلویزیونهای هایر

شرایط گارانتی تلویزیونهای تی سی ال


محصولات لوازم خانگی هایر


 

گارانتی لوازم خانگی هایر
 

شرایط گارانتی لوازم خانگی هایر
محصولات تهویه مطبوع تی سی ال

شرکت توسعه تجارت گلزار، نماینده رسمی محصولات تهویه مطبوع و تصفیه هوای تی سی ال در ایران کی باشد. لطفا به اصل بودن دفترچه های ضمانت دقت بفرمائید.
شرایط گارانتی سیستمهای تهویه مطبوع تی سی ال

گارانتی سیستمهای تصفیه هوای تی سی ال